Tổng kết và trao thưởng năm học 2020 – 2021 cho học sinh tại các lớp !

Lượt xem:


Ngày 21/5/2021, Trường Tiểu học Cù Chính Lan, Krông Pắc, Đăk Lăk , đã tổ chức Tổng kết năm học 2020 – 2021 cho toàn thể các em học sinh tại các lớp.