Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
Số 256/PA-UBND huyện Krông Pắc 08/12/2021 Công văn, Phương án phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn huyện Krông Pắc, năm học 2021- 2022
Số 20/QC-PCD 03/11/2021 Công văn,
444 18/10/2021 Công văn, Thông báo,
949 06/10/2021 Công văn, Thông báo,
2481 03/10/2021 Công văn, Thông báo,
2474 01/10/2021 Công văn, Thông báo,
4622/BGDĐT-CNTT 20/09/2016 Công văn, Công văn số 4622/BGDĐT-CNTT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016 – 2017