Phương án phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn huyện Krông Pắc, năm học 2021- 2022

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu Số 256/PA-UBND huyện Krông Pắc
Ngày ban hành 08/12/2021
Loại văn bản Công văn,
Trích yếu Phương án phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn huyện Krông Pắc, năm học 2021- 2022
Xem văn bản Xem Online
Tải về