Vinh dự danh hiệu giáo viên tiểu học dạy giỏi cấp Tỉnh, năm học 2020 – 2021

Lượt xem:


Chúc mừng 2 cô giáo Hoàng Thị Hạnh và Phạm Thị Thu Hằng, trường Tiểu học Cù Chính Lan, đã đạt danh hiệu Giáo viên tiểu học dạy giỏi cấp Tỉnh, năm học 2020 – 2021.  (Một số hình ảnh trong buổi lễ Tổng kết Hội thi)