Hoạt động trải nghiệm năm học 2020 – 2021

Lượt xem:


Chào mừng Kỷ niệm Chiến thắng lịch sử 30/4, ngày 18/4/2021, Trường Tiểu học Cù Chính Lan đã tổ chức cho học sinh khối lớp 3, 4, 5 tham quan tại Khu di tích lịch sử Nhà đày Buôn Ma Thuột, Bảo tàng tỉnh Đăk Lăk và tham gia các hoạt động trải nghiệm tại khu Du lịch Kotam. Đây là hoạt động mang tính giáo dục truyền thống đạo đức cách mạng thiết thực, sinh động đối với các em học sinh. Qua hoạt động trải nghiệm giúp bồi đắp thêm lòng tự hào dân tộc, tinh thần yêu nước, giáo dục phẩm chất tốt đẹp trong các em học sinh và thầy cô !