Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
Số 30/QĐ-THCCL 14/12/2021 Quyết định,
Số 256/PA-UBND huyện Krông Pắc 08/12/2021 Công văn, Phương án phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn huyện Krông Pắc, năm học 2021- 2022
Số 20/QC-PCD 03/11/2021 Công văn,
444 18/10/2021 Công văn, Thông báo,
949 06/10/2021 Công văn, Thông báo,
2481 03/10/2021 Công văn, Thông báo,
2474 01/10/2021 Công văn, Thông báo,
Số 4042/QĐ - UBND huyện 17/08/2021 Thanh lý 03 phòng làm việc tại trường TH Cù Chính Lan
Só 10/TB-THCCL 28/05/2021 Thông báo, Danh mục SGK lớp 1, lớp 2 sử dụng trong Trường Tiểu học Cù Chính Lan, năm học 2021-2022
số 1047/QĐ -UBND tỉnh Đăk Lăk 11/05/2021 về việc phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 1, lớp 2 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông năm học 2021 - 2022 trên địa bàn tỉnh
1074/Danh mục 11/05/2021 Quyết định, Danh mục Sách giáo khoa lớp 1, lớp 2 năm học 2021 - 2022 trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk
Thông tư 02/2021 02/02/2021 Thông tư 02/2021 Chuẩn chức danh nghề nghiệp GV Tiểu học
Trang 1 / 212»