Quy chế kiểm soát đối với cán bộ, viên chức, người lao động và học sinh, phụ huynh đi ra ngoài địa bàn huyện hoặc khi có tiếp xúc gần với người ở ngoài địa bàn huyện ( để phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới)

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu Số 20/QC-PCD
Ngày ban hành 03/11/2021
Loại văn bản Công văn,
Trích yếu
Xem văn bản Xem Online
Tải về